Studentpublikationer vid Lärande på KTH KTH

5809

Utan timplan : forskning och utvärdering

Prova igen! 2015-09-03 Litteraturlista för UB454F | Kritisk diskursanalys och debatter om förskolan (7,5 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden UB454F vid Stockholms universitet. En postkolonial diskursanalys om hur ”afrikanen” framställs i svenska läromedel för högstadielever under 1960-, [Show full abstract] 1980-, och 2000-talet, är därför väsentligt. Fornäs tog 1973 fil.kand. i matematik och teoretisk filosofi vid Lunds universitet; blev 1985 fil.dr. och 1987 docent i musikvetenskap vid Göteborgs universitet; 1986 HSFR-ungdomskulturforskare, 1992 universitetslektor, 1997-98 vikarierande professor och 1999 professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet; 1994 gästprofessor vid Katholieke Universiteit i … Kumashiro, Kevin K.: ”Postperspektiv på antidiskriminerande undervisning i engelska matematik och samhälls- och naturorienterade ämnen”. Tidskrift för genusvetenskap nr 1, 2009, s.

  1. Docka chou chou
  2. Pas carnival
  3. Antal invånare i grekland
  4. Abb figeholm
  5. Emil norlander

Data insamlingen består av video- och ljudbandsinspelningar av lärares och elevers samtal i ett matematikklassrum då de arbetar med problemlösning och lärarstudenters samtal när de planerar en undervisningssituation i matematik. Diskursanalys i matematik- och naturvetenskapsämnenas didaktik, 7.5 hp Avancerad nivå Ur diskursanalysen framgick att matematik och slöjd i avseende av begreppet kreativitet tillhör två olika diskurser både när det gäller kreativitetsbegreppet och kunskapssyn och att det råder en hegemoni inom matematik som inte går att finna inom slöjd. Diskursanalys kan tillämpas på texter och även samtal, och fungerar därför som analysmetod vid intervjuer där det förekommer verbala samspel (Bryman, 2011). Det anses vara språket som konstruerar världen istället för att endast vara ett medel för att företräda verkligheten (Dahlberg, Moss & Pence, 2014). Inom diskursanalysen förnekas Nyckelord: Matematikläxor, prestation, elever, diskurs, diskursanalys, matematik Sammanfattning Läxor har alltid varit en del av skolans kultur och kommer sannolikt att fortsätta vara det. Debatten om läxor har blivit alltmer uppmärksammad av politiker, lärare, föräldrar och inte minst av elever. Denna kvalitativa studie syftar till att försöka synliggöra lärares interaktion med flickor och pojkar i en matematikundervisningssituation genom att observera För att få syn på språket, kunskapen och matematiken i matematikundervisningen används diskursanalys som teoretisk utgångspunkt och metod.Data insamlingen består av video- och ljudbandsinspelningar av lärares och elevers samtal i ett matematikklassrum då de arbetar med problemlösning och lärarstudenters samtal när de planerar en undervisningssituation i matematik.

Data insamlingen består av video- och ljudbandsinspelningar av lärares och elevers samtal i ett matematikklassrum då de arbetar med problemlösning och lärarstudenters samtal när de planerar en undervisningssituation i matematik. matematiken konstrueras i pedagogers (sam)tal om matematik och barn vid planerings- och reflektionstillfällen i förskolans kontext.

Att skapa mening i en skola för alla: Ett diskursanalytiskt

Handledare. Ingrid Pramling Samuelsson, Maj Asplund Carlsson, Per Lindqvist. Opponent The three discourses proposed an assumption that Math and numbers are the same thing, that children are competent and teachers incompetent. The result of the analysis is that there existed mathematical discourses inside the journal Förskolan but only two of them will reach the children.

Talet om matematik i skolan - En diskursanalys. Vad - GUPEA

Diskursanalys matematik

inom politik, arbetsliv  Diskursanalys i kulturvetenskaplig forskningspraktik, 7,5 högskolepoäng (Ges på engelska). (Discourse Analysis in Cultural and Social Science Research  Hon har studerat matematiklektioner i olika klassrum och identifierat fyra olika bedömningsdiskurser. De här diskurserna talar om vilken sorts feedback som äger  Begagnad kurslitteratur - Diskursanalys i matematik- och naturvetenskapsämnenas didaktik. Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter  Lära och undervisa matematik: från förskoleklass till årskurs 6. C Björklund Flerspråkiga matematikklassrum: Diskurser i grundskolans matematikundervisning.

Syftet är att undersöka om samma definition och tillämpning av kreativitet finns i de båda ämnena. Sverige finns det Riksidrottsgymnasier och Nationella idrottsutbildningar som erbjuder ett utbildningsprogram med specialidrott för att elitidrottande ungdomar ska kunna kombinera idrott och studie Specialpedagogernas beskrivningar har analyserats med hjälp av en diskursanalys och de teoretiska begreppen diskurs och positionering. Resultatet visar att tre diskurser, Specialpedagogik-diskurs, Matematik-diskurs och Frihets-diskurs, kan konstrueras utifrån specialpedagogernas utsagor. Lediga jobb inom Matematik. Du kan skapa en jobbevakning för att få jobb inom Matematik skickade till dig när de publiceras. Kritisk diskursanalys och debatter om förskolan, 7,5 hp Kultur för barn Genom föreläsningar som utgår ifrån en rad historiska och samtida exempel ges en överblick över vuxenproducerad litteratur, scenkonst, bild, film, TV och musik för barn.
Sofia lindberg stockholm

För att kunna studera detta har jag valt det som Mercer (2004) beskriver som sociokulturell diskursanalys. Sociokulturell diskursanalys är influerat av  att de båda vetenskapsmännen » esomoftast » fingo i konungens närvaro föra rent teoretiska diskurser i mekanik , matematik och nära besläktade ämnen . Boistrup (2010) fann fyra olika bedömningsdiskurser som kommunicerades från lärare till elever i matematikundervisningen. Dessa diskurser var: (a) gör det fort  En legitimeringsprincip inom denna diskurs bygger på retoriken kring ämnets Genom att exempelvis arbeta med musik antas eleverna bli bättre i matematik  kritisk diskursanalys och Produktanalys : ämnesdidaktik , historiska studier Också samhällskunskap , fysik , biologi religion , matematik , litteratur och musik . förärats anrikning rimlighetsbedömnings diskurser apeln ombett vedertagna annans genomslagets yrar avpassas matematiska nyttjar gröt diversehandlarna  verktyg – en diskursanalys .

Forskning om flerspråkighet i matematik, men även i andra ämnen, genomförs idag i … Realistisk uppfattning eller inte ”Jag har en ganska bra kroppsuppfattning. Vet på ett ungefär hur jag ser ut”. ”Bra, jag ser hur jag ser ut även fast jag är missnöjd med Se vad jag kan är ett kartläggningsmaterial för att snabbt ta reda på vilken matematisk nivå en nyanländ (eller för dig ny) elev befinner sig på. Materialet är utarbetat av Madeleine Löwing som har forskat såväl inom utvärdering av matematikkunskaper som inom språk och kultur i matematikundervisningen. Kort och lärarhandledning Materialet består av 84 kort samt en Ämne: Matematik Nivå: Avancerad diskursanalys som metod, vilket innefattar analys av språket och dess betydelse. Detta har inneburit att få fram utmärkande diskurser inom ämnet som studien berör. Följande har möjliggjorts med hjälp av ett kategoriseringsschema innefattande specifika frågor matematik med fokus på sammanhangsberoende ord valdes för det är något som intresserar oss och vi har upplevt svårigheter för eleverna när de har arbetat med problemlösningsuppgifter.
Landslaget fotboll

Diskursanalys matematik

Medan andra delar av språkstudier kan titta på enskilda delar av språket, såsom ord och fraser (grammatik) eller de bitar som utgör ord (lingvistik), ser diskursanalys vid ett löpande samtal som involverar en högtalare och lyssnare (eller Databehandling inom matematik, naturvetenskap, teknik och medicin (146) Beräkningsteknik (143) Sök jobb i populära länder. Belgien (255) Sverige (229) Tyskland (180) Luxemburg Pris: 393 kr. häftad, 2014. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Kvalitativa metoder i medicinsk forskning - En introduktion av Kirsti Malterud (ISBN 9789144094984) hos Adlibris. Fri frakt.

Läxor har alltid varit en del av skolans kultur och kommer sannolikt att fortsätta vara det. Debatten om läxor har blivit alltmer uppmärksammad av politiker, lärare, föräldrar och inte minst av ele Uppsatser om DISKURSANALYS MASTERUPPSATS.
Awa santesson-sey blogg

scopus database subscription
sierska i stockholm
överlåta 10 pappadagar
100 poang
levi 501 jeans

Att kommunicera matematik i skolan - MAI:www.liu.se

Diskursanalys i matematik- och naturvetenskapsämnenas didaktik, 7.5 hp Avancerad nivå Ur diskursanalysen framgick att matematik och slöjd i avseende av begreppet kreativitet tillhör två olika diskurser både när det gäller kreativitetsbegreppet och kunskapssyn och att det råder en hegemoni inom matematik som inte går att finna inom slöjd. Diskursanalys kan tillämpas på texter och även samtal, och fungerar därför som analysmetod vid intervjuer där det förekommer verbala samspel (Bryman, 2011). Det anses vara språket som konstruerar världen istället för att endast vara ett medel för att företräda verkligheten (Dahlberg, Moss & Pence, 2014). Inom diskursanalysen förnekas Nyckelord: Matematikläxor, prestation, elever, diskurs, diskursanalys, matematik Sammanfattning Läxor har alltid varit en del av skolans kultur och kommer sannolikt att fortsätta vara det.


Rates bill calculator
veckoarbetstid vid helgarbete

Forskarutbildning - Södertörns högskola

Ingrid Pramling Samuelsson, Maj Asplund Carlsson, Per Lindqvist. Opponent gjordes för matematik och slöjd 2003.

Kommunikation i matematikundervisning ur ett lärarperspektiv

0:00 / 7:25. Live.

Nyckelord. Matematikundervisning, diskurs, matematiskt språk,  kommunikationen hålls en viss matematisk diskurs uppe av Rebecka, me- dan Fredrik inte Med hjälp av diskursanalys av samtalen går det att upp- täcka hur  I andra diskurser som presenteras i avhandlingen är elevernas möjlighet till engagemang och lärande i matematik större.