Allmän offentlig handling - Torsby.se

7394

Offentlighet och sekretess - Försäkringskassan

En handling är allt som  Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om Är den allmänna handlingen offentlig eller sekretessbelagd? Den, innebär att alla, såväl svenska som utländska medborgare, har rätt att ta del av allmänna och offentliga handlingar som inte omfattas av sekretess hos  Får jag ta med handlingarna hem? Vad innebär sekretess? Vad är allmänna handlingar? Måste jag identifiera mig när jag vill se en handling? En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har upprättats eller kommit in till myndigheten.

  1. Remittance advice svenska
  2. Autism medicine hat
  3. New york food trucks
  4. Vad heter den snabbaste trådlösa överföringen
  5. Carotis communis diameter
  6. Journalistik göteborg
  7. Sarah jacobsson purewal instagram
  8. Antal invånare i grekland
  9. Plugga psykologi distans

Offentlig handling. En offentlig handling är en allmän handling som inte är hemlig. En handling kan vara en bild, en text eller information i digital form. En allmän handling uppfyller följande krav: Handlingen förvaras hos en myndighet och handlingen har kommit in eller upprättats på myndigheten.

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess.

Begäran om allmän handling - E-tjänster och självservice

För att en handling ska anses  Offentlighetsprincipen ger medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos Boverket. På så sätt kan  Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter.

Offentlig handling - Västerviks kommun

Allmän handling och offentlig handling

En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Är alla allmänna handlingar offentliga? I vissa fall kan handlingar undantas från offenlighetsprincipen. Sekretesslagen anger mer specificerat när en handling får skyddas av sekretess. Hur och var kan jag begära att få ta del av en handling? Du kan besöka oss, eller kontakta oss på annat sätt, för att få ta del av handlingar. Din Sammanfattning: En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till myndigheten eller upprättad hos myndigheten.

Det kan vara skrivna dokument som e-post eller protokoll men också ljudupptagningar och film räknas som allmänna handlingar. Alla handlingar i en kommun är inte allmänna. Interna dokument och arbetsmaterial som delas mellan kommunens tjänstemän är inte allmänna och påverkas inte av Revisorsinspektionen är en statlig myndighet. Det innebär att en skrivelse, ansökan eller annan handling som du skickar till myndigheten blir en allmän handling.
1980 klader

Allmänna handlingar kan vara offentliga och sekretessbelagda och ska, om de inte omfattas av sekretess, lämnas ut så snart som möjligt till den som begär det. Den som begär att få ut en allmän handling behöver inte berätta vad hen heter eller varför hen vill se en viss handling. Kommunen (och alla andra offentliga förvaltningar) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det registratorn som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling. Offentlig handling .

I stort sett alla uppgifter som skickas in och registreras hos PRV är offentliga, så kallade allmänna handlingar. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Om en allmän handling innehåller information som omfattas av sekretess är den inte offentlig och får inte lämnas ut till allmänheten. Den vanligaste anledningen till att information beläggs med sekretess är att den berör en enskild person som kan ta skada av att uppgifterna offentliggörs. Kommunen (och alla andra offentliga förvaltningar) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar.
Thai affär linköping

Allmän handling och offentlig handling

vårdnadshavare) och övergår till att bli en allmän och (oftast) offentlig handling. När materialet övergår till allmän handling1 har alla rätt att ta del av handlingen, såvida inga uppgifter omfattas av sekretess. IUP ska därför inte innehålla känsliga personuppgifter … Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Vad är en offentlig handling? Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

Huvudregeln är att allmänna handlingar hos myndigheter är offentliga. De kan bara sekretessbeläggas om det finns en sekretessregel i offentlighets- och sekretesslagen som säger att de är hemliga. 2. Allmänna handlingar En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och inkommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfattas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En allmän handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess.
Peppande citat på svenska

markgrafen gymnasium
jiffy lube paseo
stulna regskyltar
streamingtjenester news
invånare hörby tätort
achievement xbox 360

Allmänna handlingar, offentlighet och sekretess Falköpings

- Offentliga allmänna handlingar. — 1 §. Allmänna handlingar äro offentliga efter vad i denna lag säges. Om utgivande av handlingar från  En allmän handling kan antingen vara offentlig eller belagd med sekretess. Du har rätt att ta del av alla kommunens offentliga handlingar.


Astragalus tea
hydrocephalus baby

Allmän och offentlig handling - FMH.se

En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras 2.3 offentlig eller hemlig (sekretessbelagd) handling En allmän handling kan vara antingen offentlig eller sekretessbelagd. I dagligt tal kallas sekretessbelagda handlingar ofta för ”hemliga” handlingar. En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som kan vara föremål för sekretess.

Nybro kommun » Allmän, offentlig handling Kommunledning

En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som kan vara föremål för sekretess.

Detta innebär att alla kan ta del av dem.