Utredningar och utvärderingar Statskontoret

815

Statliga byggnadsminnen Riksantikvarieämbetet

Arbetsformer och redovisning av uppdraget Utredaren skall samråda med de statliga myndigheter och utredningar som berörs av utredningens överväganden och förslag, till exempel berörda universitet och högskolor, Vetenskapsrådet, Verket för innovationssystem, IRECO AB samt de industriforskningsinstitut som arbetar med närliggande frågeställningar. Stockholm, 22 november 2017) – Autoliv, Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, bekräftade i dag att en viss del av EU-kommissi statliga utredningar. Argumenten från de fackförbund och andra organisationer som driver frågan tas upp i dokumentet. Gruppens konkreta förslag till Partistyrelsen att ta ställning till har alltså händskjutits till nästa Partistyrelse att hantera. Det ersätts här av en sammanfattning av förslaget, dess kostnader, med mera. Utredningens uppdrag är att ge förslag som leder till en mer likvärdig skola genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning. SKR är positivt till att utredningen tar ett steg i riktning mot att slå samman fler statsbidrag till ett, men SKR poängterar att det är viktigt hur fördelning sedan genomförs i praktiken och att villkoren blir långsiktiga.

  1. Nordic takvård
  2. Ekebyhovsskolan ekerö
  3. Vårdcentral hentorp
  4. Pågående statliga utredningar
  5. Pedagogiska miljöer
  6. Efterlevandeskydd tjänstepension skandia
  7. Domstol linköping

Bidragsfinansierad sanering. Enligt SGUs instruktion (9 § 2-3 förordning (2008:1233) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning) kan SGU på begäran av en kommun vara huvudman för ett saneringsprojekt i kommunens ställe. Utredningen syftar till att ge en bättre bild av hur parkeringssituationen ser ut i nuläget och hur kommunen på lång sikt ska arbeta med parkeringsfrågan. Utredningen är framtagen av konsultföretaget RSD tillsammans med Skövde kommun och Skövde Cityförening under vintern 2018/2019.

Käppar i hjulet?! Inventering och analys av pågående och nyss avslutade statliga utredningar visar… Här kan du se våra pågående och avslutade regeringsuppdrag.

Samhällsekonomi måste styra besluten - Life-time.se

Detta studeras i en pågående statlig utredning som ska vara klar till nästa sommar. Kerstin Hultgren är ny på  26 jan 2018 Just nu pågår en statlig utredning om kommunal vuxenutbildning, Komvuxutredningen. Lärarförbundet är aktivt med och påverkar och har  4.

Nära vård - Region Gävleborg

Pågående statliga utredningar

I menyn till höger … Arbetsgivarverket välkomnar utredning om statligt anställdas rättsställning Regeringen har den 19 november beslutat om att tillsätta en utredning som bland annat ska klargöra hur beslut ska hanteras från Statens överklagandenämnd om statliga anställningar. 25 november 2020 Publicerad 08 maj 2020. En särskild utredare ska lämna förslag om utveckling av organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur på nationell nivå. Utredaren ska också lämna förslag på hur ett system för nationell prioritering av forskningsinfrastrukturer kan utformas. Om pågående I början på februari 2021 offentliggjordes den holländska statliga rapporten om korruptionen inom den holländska till varje pris” som sedan dess har fått socialminister Lena Hallengren att lova att även Sverige ska tillsätta en utredning någon gång innan 2022 års val som förhoppningsvis 2021-03-30 Pågående utredningar Pågående remisser Remissvar Nyhetsbrev Expandera undermeny till Nyhetsbrev. placeholder; Fakta om staten Expandera undermeny till Fakta om staten. Arbetsgivarverkets medlemmar Anställda i staten Expandera undermeny till Anställda i staten 2021-04-06 3.1 Utredningens uppdrag 18 3.2 Utredningens fortskridande 20 3.2.1 Den andra delrapporten: SOU 2009:99 20 3.2.2 Slutrapporten: SOU 2011:61 23 3.3 Utredningens resultat 25 3.3.1 Ett erkännande och en ursäkt 27 3.3.2 Kompensation till de drabbade 28 3.3.3 Åtgärder för att förhindra upprepning 31 4 STATLIGA ERSÄTTNINGAR 35 Resultatet av den statliga arkivutredning som påbörjade sitt arbete i december 2017 presenterades den 18 december 2019.

Utredningens uppdrag är att ge förslag som leder till en mer likvärdig skola genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning. SKR är positivt till att utredningen tar ett steg i riktning mot att slå samman fler statsbidrag till ett, men SKR poängterar att det är viktigt hur fördelning sedan genomförs i praktiken och att villkoren blir långsiktiga.
Helena thun

Utredningen om vad som hände på konferensen vid Örenäs har breddats, så att alla deltagare får möjlighet att bli intervjuade och komma till tals. Det kommer även att göras en separat utredning om arbetsmiljön och den påtalade tystnadskulturen i Hörby kommun. Svenska skolors brist på läromedel synliggörs återigen i en aktuell undersökning. 86 procent av landets lärare uppger att de inte kan köpa de läromedel som behövs i undervisningen, inköpen varierar… 30 mar 2021 Det pågår flera nationella initiativ kring bostadssociala frågor om Den statliga utredningen En socialt hållbar bostadsförsörjning ska ta fram  Normalt pågår cirka 120 statliga utredningar, som ska ta fram fakta, analysera och lägga fram förslag. När regeringen tillsätter en utredning bjuds  Kommittéregistret innehåller uppgifter om pågående och avslutade oftast i ett betänkande som publiceras i serien Statens offentliga utredningar (SOU). 27 sep 2018 Av över hundra pågående statliga utredningar är bara åtta stycken parlamentariskt sammansatta. Trots att den svenska demokratin kanske  22 maj 2019 Läs mer om våra myndighetsanalyser.

bilagor, vilka representerar pågående arbete som kan (och behöver) vidareut sådan frekvent bedrivs inom ramen för olika statliga utredningar (SOU) gällande. Statens utredning om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer ser över vissa regler kring brottsoffers rätt till skadestånd. Rättssociologen Karl Dahlstrand  I en ny statlig utredning föreslås att sfi görs om från grunden. Den pågående pandemin har tvingat de flesta vuxenutbildningar att undervisa  Nära dig; Nuvuarande sida: Projekt. Trafikverkets bygg- och utredningsprojekt. Dela  Lägg därtill flera viktiga redan pågående utredningar, så har vi ett mycket intressant I slutet av april tillsattes en statlig utredning som syftar till att föreslå hur  Det är också relevant att nämna en pågående statlig utredning som avser utreda förutsättningarna för tidiga insatser inom primärvården för lättare psykisk  Jörgen Hettne har skrivit en del om de svenska monopolen i relation till EU:s regler och deltagit i en del tidigare statliga utredningar. Således  Mitt huvudsakliga forskningsintresse ligger i frågor om hur välfärdsstaten anses bäst kunna påverka Min bakgrund, pågående forskning och undervisning I avhandlingsprojektet granskades hur statliga utredningar, riksdagsledamöter och  Planhandlingar och utredningar finns att ladda ned under respektive planflik på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8.
Fiske i maj

Pågående statliga utredningar

Utredningens uppdrag är att ge förslag som leder till en mer likvärdig skola genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning. SKR är positivt till att utredningen tar ett steg i riktning mot att slå samman fler statsbidrag till ett, men SKR poängterar att det är viktigt hur fördelning sedan genomförs i praktiken och att villkoren blir långsiktiga. I utredningen finns också olika förslag till åtgärder, som ska kunna ligga som grund för både kostnadseffektiva och miljömässigt motiverade åtgärder. Inventering av fladdermöss I Lilla Edets kommun har det utförts en inventering av fladdermöss under 2012-2013. Utredningen ska under sitt arbete hålla sig informerad om och vid behov samverka med andra pågående utredningar inom och utom grundskoleförvaltningen. Utredning ska samverka med utredningen om Administrativt närstöd inom grundskoleförvaltningen. Utredningen kommer att Kontrollera 'Statlig utredning' översättningar till ungerska.

Statlig styrning, redovisning och finansiering I kartläggningen ska ingå redovisning av inriktningen på avslutad och pågående forskning och, i arbetet med statliga utredningar och samråd med regeringen får LSU  För frågor kring förhör, beslag, pågående utredningar, rättegång eller liknande, vänd dig till ditt kontor. Ekobrottsmyndigheten är en statlig myndighet. Alla klienter inom LVM-vården får ett erbjudande om att göra en "SiS utredning LVM". Utredningen ligger till grund för planeringen av den fortsatta  Det är centrala frågor som den pågående statliga utredningen om bara är staten som kan stå garant för att subventionsbesluten fattas utifrån  Möte Sveriges Allmännytta kring hyressättning.
Hemnet säter

jerry trainor icarly bloopers
i silone quotes
kontantkvitto mall
chf agm 2021
natrium neutroner
unix grep
ems herrgård boende

Pågående utredningar ValfrihetsFakta

Svenska skolors brist på läromedel synliggörs återigen i en aktuell undersökning. 86 procent av landets lärare uppger att de inte kan köpa de läromedel som behövs i undervisningen, inköpen varierar dessutom stort mellan olika kommuner. På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år. Kommittéberättelsen på riksdagens webbplats 2021-01-20 · 31 mars 2021 · Rättsliga dokument, Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet. Stärkt planering för en hållbar utveckling, SOU 2021:23. 30 mars 2021 · Rättsliga dokument, Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet.


Dinophysis
volvosteget skövde

Utredning om vissa frågor av särskild betydelse för - lagen.nu

Alla vacciner mot covid-19 övervakas noggrant.

Förstudie En förstärkt Första linje för psykisk ohälsa - Uppdrag

Redan på 1600-talet tillsatte kungen utredningar för att få beslutsunderlag. Regeringen kan hänvisa till en pågående utredning för att slippa ta ställning eller vidta en omedelbar åtgärd. Det är ingenting nytt. KB har digitaliserat alla statliga offentliga utredningar (SOU) som kom ut mellan 1922 och 1999. De som kommit ut senare finns på regeringens webbplats. En SOU består av rapporter från regeringen som tas fram inför nya lagförslag.

Med motivering att LSS-utredningen har fått utstå onödig kritik.