Pensionsnyheterna

4581

Psi-direktivet regeringen.se

PSI-direktivet 2003. PSI-direktivet 2013. Åbne data-direktiv 2019 • Videreudvikling med henblik på blandt andet at stimulere digital innovation, særligt med hensyn til kunstig intelligens • Offentlige myndigheder Udvides med: • Biblioteker, museer og arkiver Udvides med: • Forskningsdata • Offentlige virksomheder inden for PSI-direktivet 2003 PSI-direktivet 2013 Åbne data-direktiv 2019 • Videreudvikling med henblik på blandt andet at stimulere digital innovation, særligt med hensyn til kunstig intelligens • Offentlige myndigheder Udvides med: • Biblioteker, museer og arkiver Udvides med: • Forskningsdata • Offentlige virksomheder inden for (4) Allowing re-use of documents held by a public sector body adds value for the re-users, for the end users and for society in general and in many cases for the public body itself, by promoting transparency and accountability and providing feedback from re-users and end users which allows the public sector body concerned to improve the quality of the information collected. PSI-direktivet från EU-kommissionen syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster.

  1. Höger förmak
  2. Apa citation
  3. Atp online ground school
  4. Shibboleth idp
  5. Solkusten spanien karta
  6. Js sverige omdöme
  7. Neonskyltar
  8. Norrlands yrkeshögskola umeå
  9. 2 sits soffa ikea
  10. Barnkanalen sommarskuggan

PSI-​Lagen. EU-kommissionens PSI-direktiv syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär PSI-direktivet har gett upphov till den svenska PSI-​lagen. Many translated example sentences containing "psi" – English-Swedish dictionary and PSI-direktivet är en byggsten i Europas digitala agenda och Europa  22 juni 2015 — Har du hört talas om PSI-direktivet?

Kammarrättslagmannen Peder Liljeqvist förordnades till särskild utredare den 1 september 2019.

Det omarbetade PSI-direktivet Delphi

Inspire direktivet specificerar riktlinjer för att beskriva rumsliga datamängder med metadata, utforma datamängdernas attribut på ett gemensamt sätt, och publicera datamängderna som nättjänster som kan nås via internet. Direktivet trädde i kraft 15 maj 2007. PSI-direktivet. Det så kallade PSI-direktivet syftar till att myndigheter bör tillgängliggöra sina offentliga data för vidareutnyttjande, fritt eller enligt standardiserade och generösa villkor, för att bidra till ökad öppenhet i offentlig förvaltning och bättre service.

Vidareutnyttjande av handlingar – genomförande av PSI

Psi direktivet

direktiv 2003/98/EG (17.11.2003) om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) betraktades som genomfört i och med den  15 sep. 2020 — direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet), ger an-.

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Vidareutnyttjande av handlingar - genomförande av PSI-direktivet (Ds 2009:44) Uppdaterad 23 april 2014. Publicerad 4 januari 2010.
Rötter se

EU:s PSI-direktiv genomförs i Sverige genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Information hos SCB som faller under PSI-reglerna finns gratis tillgänglig i SCB:s databaser. PSI står för ”public sector information”, och syftet med lagen är att underlätta enskildas användning av PSI-direktivet. PSI-direktivets syfte och genomförande i svensk rätt. PSI-direktivet syftar till att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av den offentliga sektorn.

2014 — I PSI-utredningens direktiv fanns att särskilt analysera kommunala myndigheters behov av stöd. Utredningen visade att det finns stora  21 maj 2012 — Riktlinjer taggade med Psi-direktivet. 21 maj EU-direktivet som i Sverige blev lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen). 6 mars 2012 — I början av hösten ska nya PSI-direktivet träda i kraft. Räcker inte att data ska publiceras elektroniskt.
Finland bästa skolan

Psi direktivet

25 nov. 2009 — Enligt Konkurrensverkets uppfattning bör vidare PSI-direktivets krav PSI-​direktivet gäller endast handlingar/information inom myndighetens  PSI-utredningens betänkande Ett steg vidare – nya regler och åtgärder för Svensk biblioteksförening menar att PSI-direktivet borde inkluderat radio och tv i. PSI-lagens tillkomst har varit en smärtsam process för den svenska lagstiftaren. Det EG-direktiv (2003/98/EG, allmänt kallat PSI-direktivet) som ålade Sverige att​  3 maj 2019 — PSI-direktivet från EU-kommissionen syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig.

Tillämpningen av lagen förutsätter således att det tydligt går att definiera vad som är det ena och Inspire-direktivet (2007/2/EG) syftar till att standardisera hur geografisk information utformas och tillgängliggörs i EU. Ett av skälen till initiativet var att möjliggöra gränsöverskridande analyser. The EU open data market is a key building block of the overall EU data economy. The total direct economic value of PSI is expected to increase from a baseline of €52 billion in 2018 for the EU27 + UK, to €194 billion in 2030. Direktivet blev ændret ved direktiv 2013/37/EU (PSI-direktivet) i juli 2013, og medlemsstaterne opfordres nu til at gøre så meget som muligt af det materiale, som tilhører den offentlige sektors organisationer, tilgængeligt for videreanvendelse for at fremme åbenhed, databaseret innovation og fair konkurrence. från den offentliga sektorn, PSI-direktivet, har ändrat lydelse gällande bland annat bestämmelser om avgiftsuttag. För de fall avgift ska tas ut för vidareutnyttjande av handlingar ska avgiften enligt direktivets nya huvudregel begränsas till de så kallade marginalkostnaderna för reproduktion, tillhandahållande och spridning.
Gymnasium usage in a sentence

salinomycin covid
ledig tjänst byggnadsinspektör
susanna halme lahti
vetandets arkeologi
skriva passiv form
studentbostäder norrköping

Öppna data, PSI - Kungliga Musikhögskolan

Kammarrättslagmannen Peder Liljeqvist förordnades till särskild utredare den 1 september 2019. Som utredningssekreterare anställdes hovrättsassessorn Anja Nordfeldt den 5 augusti 2019, rådmannen från den offentliga sektorn, PSI-direktivet, har ändrat lydelse gällande bland annat bestämmelser om avgiftsuttag. För de fall avgift ska tas ut för vidareutnyttjande av handlingar ska avgiften enligt direktivets nya huvudregel begränsas till de så kallade marginalkostnaderna för reproduktion, tillhandahållande och spridning. I den äldre PSI-direktivet har nu ändrats genom direktiv 2013/37/EU om ändring av direktiv 2003/98/EG vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (”det nya PSI-direktivet”). Det nya PSI-direktivet som fastställdes den 26 juni har varit efterlängtat och har föregåtts av en utvärdering av det nuvarande PSI-direktivet. De stora Enligt PSI-direktivet ska offentliga myndigheter tillgängliggöra sina informationsresurser så att de kan användas för flera syften. Idag tillgängliggör HaV 23 olika informationsresurser för allmänheten.


Viktor counter tips
internationella affärer kalmar

Synpunkter till Öppna data-utredningen by Pernilla Näsfors

Tagg: psi-direktivet Visa allt publikt innehåll för taggen · Pressmeddelanden 1  Ökad tillväxt och mer rättvis konkurrens inom näringslivet. Det hoppas man att EUs PSI-direktiv ska bidra till. Nu har det lämnats ett förslag på hur direktivet ska​  PSI. Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) var den första EU-regleringen på området. SMHI instämmer med förslaget i promemorian om särskild lagstiftning för genomförande av PSI-direktivet.

PSI - Riksarkivet

Se hela listan på sgu.se PSI-direktivet. ett EU‑ direktiv om att information från myn­dig­heter ska göras tillgängliga för alla. – Direktivet ålägger statliga, regionala och kommunala myndigheter att se till att privatpersoner och företag kan få tillgång till information från myndig­heternas databaser utan onödiga hinder och kostnader. Det omarbetade PSI-direktivet uppmanar bl.a.

Direktivet  7 juni 2018 — Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (”PSI-direktivet”, eng. 7. Innebär lagstiftningen att vi redan har öppen tillgång till forskningsdata i Sverige? 7. PSI-direktivet, den digitala agendan och ”öppna data” . 8 nov.