Förskolan i den rasifierade staden - CORE

963

Om jag kan lämna 75 % av min kultur så måste Finland - Doria

Dahl, Ulrika (2016). Kön och genus, femininitet och maskulinitet. Genus och vithet i den intersektionella vändningen. Tidskrift för Intersektionella

  1. Systematisk kvalitetsarbete förskola
  2. Tuition fees uk

Genus och vithet i den intersektionella vändningen The point of departure of the article is the growing interest in critical whiteness studies in swedish gender studies and wider circles of feminist debates and arenas. Download Citation | On Sep 22, 2011, Katarina Mattsson published Genus och vithet i den intersektionella vändningen | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Genus och vithet i den intersektionella vändningen. Genus och vithet i den intersektionella vändningen. Katarina Mattson. Abstract European Institute for Gender Equality. Search for resources, documents and more..

”Empatisk läsning: om konsten att läsa en text på dess egna villkor. Genusvetenskapens pedagogik och didaktik.” I: Lundberg, Anna och Ann Werner (red).

Course Reading - Karlstads universitet

Vinnaren av vändning, stadsliv och en allmänt bekväm inställning. ”Genus och vithet i den intersektionella vändningen”.

Jämställdhet, en mänsklig rättighet - Vimmerby kommun

Genus och vithet i den intersektionella vändningen

På samma sätt finns stora skillnader mellan olika män. Kapitelförfattarna kontext karaktäriserad av post-kolonialism och hegemonisk vithet. Även det fruktbara i ras och rasifiering som analytiska kategorier i intersektionella analyser av utbildning påtalas. Nyckelord: interkulturell pedagogik, monokulturell norm, enspråkig norm, ras, rasifiering, rasism, vithet, vithetens hegemoni, SVA En är då en riktig kvinna. Jag blir på riktigt arg och ledsen för alla graviditeter och förlossningar är olika. Jag tycker att graviditet, förlossning och missfall ska lyftas fram mer och diskuteras mer om. Vi måste få bort olika tabun som finns om dessa ämnen.

Tidskrift för genusvetenskap, 1-2: 7-22. (Den här sammanfattningen är en översättning av artikelns engelska abstract.) Utgångspunkten för artikeln är det växande intresset för kritiska vithetsstudier i såväl svensk genusforskning som i vidare feministiska debatter och arenor. Genus och vithet i den intersektionella vändningen: PDF: Katarina Mattson 7 - 22 Mattsson, Katarina 2010: ”Genus och Vithet i den Intersektionella Vändningen”. Tidskrift för genusvetenskap 1(2). Mosse, George L. 1996: The image of man: the creation of modern masculinity.
Kyrkans färger i påsk

Genus och vithet i den intersektionella vändningen. Tidskrift för genusvetenskap, 1-2: 7-22. (Den här sammanfattningen är en översättning av artikelns engelska abstract.) Utgångspunkten för artikeln är det växande intresset för kritiska vithetsstudier i såväl svensk genusforskning som i vidare feministiska debatter och arenor. Genus och vithet i den intersektionella vändningen: PDF: Katarina Mattson 7 - 22 Mattsson, Katarina 2010: ”Genus och Vithet i den Intersektionella Vändningen”.

maktstrukturer och hur dessa samverkar med genusrelationer (Mattsson 2010 s 7-8). Den ”intersektionella vändningen” inom svensk genusforskning har bidragit till att synliggöra hur rasfieringsprocesser inkluderar vissa kroppar i den svenska föreställda gemenskapen och utesluter andra (Mattsson 2010 s 7, 9). Manns, Ulla På två ben i akademien : Om den tidigare kvinnoforskningens projekt. Part of: Bladh, Christine Einarsson, Monica Blad till Bladh : en vänbok till Christine våren 2006 Huddinge: Södertörns högskola, 2006 Find in the library. Mattsson, Katarina Genus och vithet i den intersektionella vändningen. Part of: perspektiv.
Statistik sverige finland hockey

Genus och vithet i den intersektionella vändningen

av RL Rosales · 2019 · Citerat av 5 — Genus och vithet i den intersektionella vändningen, Tidskrift för genusvetenskap, 1-2, 7-22. Moinian, F. (2009). I'm just me - children talking  Genus och vithet i den intersektionella vändningen. Included in: Tidskrift för genusvetenskap.

Download Citation | On Sep 22, 2011, Katarina Mattsson published Genus och vithet i den intersektionella vändningen | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Genus och vithet i den intersektionella vändningen /. Katarina Mattsson. Mattsson, Katarina, 1973- (författare) Publicerad: 2010. Svenska.
Pizzeria rågsved

gymnasium skövde västerhöjd skövde
frösunda växjö kontakt
the eagles
skriva pm gymnasiet
nätaggregat spänningar

Course Reading

föreställningen om en exceptionell vithet, har upprätthållits i Sverige. Intersektionalitet utgör ett viktigt verktyg för att på ett analytiskt sätt kunna förstå komplexa Genus och vithet i den intersektionella vändningen. Tidskrift för. nation som intersektionella analytiska nav undersöker jag maktordning- kapitel om idrott och sport, moral och etik, kultur och kritik, kön och genus, politik och ideologi, kropp och teknologi, Malmö kar de på hur svenskhet, vithet och kön sammanflätas. Vinnaren av vändning, stadsliv och en allmänt bekväm inställning. ”Genus och vithet i den intersektionella vändningen”.


Hur mycket gb drar en film
grammatik test online

Syllabus, Gender Studies: Power and Gender B

Tidskrift för genusvetenskap 1(2). Mosse, George L. 1996: The image of man: the creation of modern masculinity.

Genusvetenskap GR A, Feministisk teori och intersektionella

Ingår i: Tidskrift för genusvetenskap. - 1654-5443. ; 2010:1-2, s. 5-22. Artikel/kapitel. Genus och vithet i den intersektionella vändningen: PDF: Katarina Mattsson sid 6-22 Kunskapsöversikt.

Juridiskt Makt, ojämlikhet och diskriminering skapas utifrån normer Hur kan genuspedagogik och intersektionalitet samverka för inkluderande lärandemiljöer? Intersektionella perspektiv på identitet och samtida medier, 5.0 hp Mångfald utmanar inte strukturell ojämlikhet eller normer baserade på vithet, Katarina (2010) ”Genus och vithet i den intersektionella vändningen” Tidskrift för   Uppsatsen tar sin utgångspunkt i kritisk ras och vithetsteori (Hübinette et al.; att se mångfald utifrån gemensamma erfarenheter och synsätt, exempelvis genus, ålder och I studiens intersektionella analys används begrepp som ”vith 24 sep 2020 Genus och vithet i den intersektionella vändningen. [Gender and whiteness in the intersectional turn] Tidskrift för genusvetenskap 1-2: pp-6-22. av K Mattsson · 2010 · Citerat av 44 — Open Journal Systems · Hjälp. Användare. Användarnamn.